Hotel dla ładunków

Magazynowanie ładunków dla naszych klientów jest najistotniejszym elementem budowania strategii naszej pracy.

Nasz nowoczesny magazyn przystosowany jest do przechowywania ładunków zarówno na paletach jak i o niestandardowych wymiarach.

Informatyczny system wspomagający zarządzanie powierzonymi ładunkami jest skonstruowany w taki sposób, że każdy z uczestników posiada wiedzę jaki jest stan jego ładunków na magazynie. Pozwala na swobodnie planowanie dystrybucji.

Przeładunki – forma optymalizacji procesu transportu.

Z analiz rynku możemy wywnioskować, że przedsiębiorstwa które mają na względzie optymalizację kosztów szukają różnego rodzaju rozwiązań. W transporcie usługa przeładunku może być podyktowania kilkoma przesłankami:

  • Konsolidacja przesyłek, jest to proces łączenia mniejszych paczek wysyłanych w podobnym kierunku w jedną większą, tak aby transport był bardziej ekonomiczny i efektywny. Odbywa się to zazwyczaj w magazynach przeładunkowych.

To ekonomiczne rozwiązanie pozwala przede wszystkim na zaoszczędzenie miejsca w magazynie oraz w pojeździe transportującym towar, a co za tym idzie, niesie ze sobą korzyści finansowe: więcej miejsca = więcej przesyłek, które można obsłużyć. Konsolidacja pozwala też na zdecydowanie szybszą obsługę logistyczną, niż mogłoby to mieć miejsce w przypadku pojedynczych drobnych pakunków. Zdecydowanie warto więc korzystać z tego sposobu spedycji towarów lub skorzystać z usług profesjonalnej firmy, która zajmuje się konsolidacją transportowanych przesyłek.

  • Kolejny przewoźnik.

Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w przypadkach:

– przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,

– zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.

Wiedza po co to robić jest niewątpliwie niezbędna do podjęcia decyzji – czy to nam się opłaci..?
Drugą kwestią jest czym i jak to robić…
W tym dopatruję przewagę naszej firmy JMP, nie tylko wiemy co ale dzięki szerokiej gamie transporterów możemy wykonać najbardziej skomplikowane operacje przeładunkowe.

Magazyn czasowego składowania

Nasz magazyn czasowego składowania daje nam możliwości przeładunków i składowania ładunków, jako miejscu uznanym przez Urząd Celny.

Magazyn czasowego składowania to rodzaj magazynu znajdującego się pod dozorem celnym, umożliwiający przesunięcie odpraw, w przypadku braku możliwości dokonania skutecznego zgłoszenia celnego i dopełnienia zobowiązań.
Model takiego działania wykorzystują często Agencje Celne do obsługi własnych klientów, lub do przyciągnięcia klientów kusząc ich tą ofertą.
Centrum Logistyczne JMP, nie jest Agencją Celną. Oferuje możliwość składowania ładunków pod nadzorem celnym dla Agencji Celnych i indywidualnych klientów.
Dzięki takiemu modelowi Agencje Celne mogą proponować swoim klientom tego rodzaju usługę powiększając wachlarz usług (bycie konkurencyjnym na rynku) nie inwestując w infrastrukturę, ludzi i sprzęt.

Miejsce uznane

Do ładunków o dalszym przeznaczeniu celnym będące w procesie transportu, nie przeznaczone do składowania. Procedury celne mogą być dokonane na środku transportu. W tym celu stworzyliśmy i udostępniliśmy miejsce uznane (wyznaczone przez organy celne).

Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przewoźnik czy Agencja Celna) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Urzędu Celnego.