Magazyn czasowego składowania

Strona główna / Logistyka kontraktowa / Magazyn czasowego składowania

Posiadamy możliwości przeładunków i składowania ładunków na naszym magazynie, jako miejscu uznanym przez Urząd Celny.

Ładunek wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (zawieszenie uiszczania należności celnych (cło, akcyza, VAT), brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż… itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej / dopuszczeniem do obrotu.

Dzięki naszemu rozwiązaniu klienci mogą składować u nas swoje ładunki do czasu zakończenia procedur celnych.

Oferta jest również skierowana do Agencji Celnych

Dzięki takiemu rozwiązaniu, mogą one skorzystać z obsługi swoich klientów i nie muszą posiadać swojej infrastruktury.

Na rynku chcemy być postrzegani jako partner, który specjalizuje się w obszarze logistyki kontraktowej. Posiadamy wiedzę, możliwości i infrastrukturę do dokonywania wszelkich czynności związanych z obsługą przeładunków. Chcemy dzielić się tą wiedzą i możliwościami. Naszym zdaniem każdy uczestnik procesu transportowego powinien zajmować się swoją specjalizacją. Współpraca pomiędzy specjalizacjami tworzy cały proces a każdy uczestnik takiego procesu jest wygrany – zasada win-win!