Hotel dla ładunków

Magazynowanie ładunków dla naszych klientów jest najistotniejszym elementem budowania strategii naszej pracy.

Nasz nowoczesny magazyn przystosowany jest do przechowywania ładunków zarówno na paletach jak i o niestandardowych wymiarach.

Informatyczny system wspomagający zarządzanie powierzonymi ładunkami jest skonstruowany w taki sposób, że każdy z uczestników posiada wiedzę jaki jest stan jego ładunków na magazynie. Pozwala na swobodnie planowanie dystrybucji.

Przeładunki

Przeładunki to nasza specjalność!

  • Od 1997 roku specjalizujemy się w szeroko rozumianym serwisie transporterów.
  • Każdy rok naszej działalności przynosi nowe doświadczenia, a za tym nowocześniejsze rozwiązania w obsłudze klientów o różnorodnym zapotrzebowaniu na usługi przeładunkowe w Białymstoku.
  • Wspieramy naszych klientów również doradztwem i serwisem naprawczym.

Magazyn czasowego składowania

Nasz magazyn czasowego składowania daje nam możliwości przeładunków i składowania ładunków, jako miejscu uznanym przez Urząd Celny.

Ładunek wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (zawieszenie uiszczania należności celnych (cło, akcyza, VAT), brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż… itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej / dopuszczeniem do obrotu.

Dzięki naszemu rozwiązaniu klienci mogą składować u nas swoje ładunki do czasu zakończenia procedur celnych.

Miejsce uznane

Do ładunków o dalszym przeznaczeniu celnym będące w procesie transportu, nie przeznaczone do składowania. Procedury celne mogą być dokonane na środku transportu. W tym celu stworzyliśmy i udostępniliśmy miejsce uznane (wyznaczone przez organy celne).

Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przewoźnik czy Agencja Celna) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Urzędu Celnego.