JMP – kim jesteśmy i jaka historia stoi za tą nazwą?

Firma JMP od 1997 roku działa w branży maszyn budowlanych, zyskując w tym czasie zaufanie wielu Klientów. Początkowo przedsiębiorstwo było jedynie oddziałem importera wózków, jednakże zdobyte doświadczenie pozwoliło nam zaistnieć na rynku jako bezpośredni importer nowych oraz używanych transporterów.

Wysokie kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie naszych pracowników pozwoliły nam rozszerzyć zakres naszych usług o profesjonalny serwis i doradztwo. Prowadzimy również szkolenia specjalistyczne.

Zdobyliśmy zaufanie Funduszy Europejskich, dzięki dotacji otrzymanej w związku z projektem pt. „Utworzenie Centrum Logistycznego JMP przez firmę JMP Wózki Widłowe Paluchiewicz Spółka Jawna” w roku 2021 rozpoczynamy działalność związana z logistyką kontraktową.

Szczegóły dostępne są na naszej stronie – https://www.jmp.pl/dotacje (klik)

Procedury celne na magazynie – nie taki diabeł straszny

Jako centrum logistyczne pełnimy również funkcję pośrednika w kwestii usług celnych, oferujemy usługi doradcze pomagające w zarządzaniu handlem międzynarodowym.

Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn (brak dokumentów, przeładunek itp.) towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej kiedy się tylko u nas pojawia, co oznacza nie mniej i nie więcej to, że nie są jeszcze pobrane od niego należności celne (cło, akcyza, VAT). Trzeba więc zwolnić środek przewozowy, zakończyć tranzyt a towaru na razie nie odprawiać a jedynie czasowo składować w celu usunięcia przeszkód do ważnej odprawy celnej.

Jakie procedury celne można wykonać w Centrum Logistycznym – JMP?

Ładunek o statusie nieunijnym, można umieścić:
– na magazynie czasowego składowania
– w miejscu uznanym lub wyznaczonym przez organy celne

Czasowe składowanie zawsze niesie za sobą konieczność złożenia zabezpieczenia. Przy magazynie jest to zabezpieczenie ryczałtowe, złożone razem z wnioskiem o otwarcie takiego magazynu, przy miejscu uznanym zabezpieczenie składa się każdorazowo.

Zgłoszenie towarów do czasowego składowania, niezależnie czy w magazynie czy miejscu uznanym wymaga złożenia dokumentu DSK – deklaracji składowania czasowego. Powiadamiamy w ten sposób organ celny gdzie i w jakim celu znajduje się towar, który nie został jeszcze odprawiony.

Czym charakteryzuje się magazyn czasowego składowania?

Okres przechowywania na magazynie czasowego składowania nie może przekroczyć 90 dni. Miejsce musi być wyraźnie wydzielone i odgrodzone, z możliwością założenia zamknięć celnych – odgrodzenie powinno uniemożliwić dostęp do towaru po nałożeniu zamknięć celnych. Monitoring, spełnione warunki BHP i PPOŻ. Jego prowadzenie dopuszczone jest po uzyskaniu pozwolenia od organu celnego.

Czym jest miejsce uznane (wyznaczone), co je różni od magazynu czasowego składowania?

Jest to miejsce wyznaczone na magazynie i zatwierdzone przez organ celny, może to być cały magazyn lub jego wydzielona część. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przechowawca lub przewoźnik) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Agencji celnej lub urzędu celnego.

Cel:
– Agencje Celne mogą zgłaszać załadowany samochód do odpraw celnych na magazynie (stają
się klientami). Wygodny sposób prowadzenia działalności.
– Brak konieczności podjazdów na Urząd Celny (omijanie kolejki).
– Możliwość dokonywania kontroli celnej na miejscu.

To co różni miejsce uznane od magazynu czasowego składowania to, to że składowanie w miejscu uznanym lub wyznaczonym nie może przekroczyć 3 dni lub 6 dni w przypadku upoważnionego odbiorcy (odbiorca, który uzyskuje pozwolenia na samodzielne kończenie procedur tranzytowych).