Czym jest miejsce uznane (wyznaczone), co je różni od magazynu czasowego składowania?

Strona główna / FAQ / Czym jest miejsce uznane (wyznaczone), co je różni od magazynu czasowego składowania?

Jest to miejsce wyznaczone na magazynie i zatwierdzone przez organ celny, może to być cały magazyn lub jego wydzielona część. Dzięki takiemu rozwiązaniu klient (właściciel, przechowawca lub przewoźnik) może dokonać zgłoszenia celnego w imporcie lub eksporcie w tak zwanej procedurze uproszczonej na tym miejscu. Skutkuje to brakiem konieczności przejazdu aut z ładunkiem na teren Agencji celnej lub urzędu celnego.

Cel:
– Agencje Celne mogą zgłaszać załadowany samochód do odpraw celnych na magazynie (stają
się klientami). Wygodny sposób prowadzenia działalności.
– Brak konieczności podjazdów na Urząd Celny (omijanie kolejki).
– Możliwość dokonywania kontroli celnej na miejscu.

To co różni miejsce uznane od magazynu czasowego składowania to, to że składowanie w miejscu uznanym lub wyznaczonym nie może przekroczyć 3 dni lub 6 dni w przypadku upoważnionego odbiorcy (odbiorca, który uzyskuje pozwolenia na samodzielne kończenie procedur tranzytowych).