Jakie procedury celne można wykonać w Centrum Logistycznym – JMP?

Strona główna / FAQ / Jakie procedury celne można wykonać w Centrum Logistycznym – JMP?

Ładunek o statusie nieunijnym, można umieścić:
– na magazynie czasowego składowania
– w miejscu uznanym lub wyznaczonym przez organy celne

Czasowe składowanie zawsze niesie za sobą konieczność złożenia zabezpieczenia. Przy magazynie jest to zabezpieczenie ryczałtowe, złożone razem z wnioskiem o otwarcie takiego magazynu, przy miejscu uznanym zabezpieczenie składa się każdorazowo.

Zgłoszenie towarów do czasowego składowania, niezależnie czy w magazynie czy miejscu uznanym wymaga złożenia dokumentu DSK – deklaracji składowania czasowego. Powiadamiamy w ten sposób organ celny gdzie i w jakim celu znajduje się towar, który nie został jeszcze odprawiony.