Czym charakteryzuje się magazyn czasowego składowania?

Strona główna / FAQ / Czym charakteryzuje się magazyn czasowego składowania?

Okres przechowywania na magazynie czasowego składowania nie może przekroczyć 90 dni. Miejsce musi być wyraźnie wydzielone i odgrodzone, z możliwością założenia zamknięć celnych – odgrodzenie powinno uniemożliwić dostęp do towaru po nałożeniu zamknięć celnych. Monitoring, spełnione warunki BHP i PPOŻ. Jego prowadzenie dopuszczone jest po uzyskaniu pozwolenia od organu celnego.