outsourcing w magazynowaniu

Outsourcing w magazynowaniu – Intratność, konieczność a może nowe możliwości

Strona główna / Aktualności / Outsourcing w magazynowaniu – Intratność, konieczność a może nowe możliwości

Moje lata pracy w logistyce kontraktowej pokazały, iż najczęstszym pytaniem jakie zadają kontrahenci jest to, czym są właściwie takie usługi, czy bardziej zasadnym nie byłoby przewiezienie bezpośrednio ładunku, a może czy nie najkorzystniejszym wyborem jest posiadanie własnego magazynu?

Poniżej przedstawię własny pogląd na istnienie magazynu jako koniecznego elementu w planowaniu dostaw do klientów. Mam nadzieję, że niniejszy artykuł wyjaśni kwestuję powyżej zadawanych pytań.

Outsourcing w magazynowaniu.

Większość przedsiębiorców przekonana jest, że posiadanie własnego magazynu, wykonywania w nim usług magazynowania, przeładunku i kompletacji jest właściwe, wychodząc z założenia „że to co jest moje jest tańsze i można łatwiej nad tym zapanować”. Nic bardziej mylnego, ponieważ koszty zatrudnienia, utrzymania pracowników, biura i eksploatacji są nieporównywalnie większe, niż ceny usług świadczonych na zewnątrz. Nadzór nad prowadzeniem tego typu usług również zajmuje dużo czasu i uwagi.

Magazyn jako bufor bezpieczeństwa.

Wahające się kursy walut, rosnące wciąż ceny produktów, czy korzyści wynikające z zamówienia większej partii towaru są kolejnym elementem do kalkulacji. Należy zastanowić się, czy nie lepiej jest posiadać większą ilość towaru, który pozwoli utrzymać płynność w sprzedaży, pozwoli utrzymać niezmienność ceny w dłuższym okresie, a przy zakupie / produkcji zaoszczędzić pieniądze. Jest to niewątpliwie element przewagi i konkurencyjności na rynku.

Konsolidacja ładunków – magazyn jako system transportowy.

Jednym z najbardziej kosztowych elementów procesu transportowego jest sam transport i czas zaangażowania w nim człowieka. Wprost proporcjonalnie przekłada się na to konsolidacja ładunków.. Pojedyncze ładunki mogą zjeżdżać z różnych stron świata w jednym czasie, a odbiór może odbyć się przez jeden (skonsolidowany) przewoź, który pomieści te ładunki. Wykorzystując zbiorczy transport bezpośrednio wpływamy na koszty, bowiem wykorzystujemy samochody dopasowane do ładunku, krótsze odcinki tras i możliwość zarządzania czasem dostaw.

Magazyn w eksporcie i imporcie towarów.

Towar wjeżdżając na teren UE w każdym punkcie granicznym objęty jest procedurą tranzytu (T1, TIR itp.). Z różnych przyczyn m.in. poprzez zawieszenie uiszczania należności celnych, cło, akcyza, VAT, brak dokumentów, przeładunek, dalsza odsprzedaż, towar nie zawsze od razu jest zgłaszany do odprawy ostatecznej (dopuszczeniem do obrotu) i jest podyktowany do magazynu, który posiada uprawnienia do magazynowania tego rodzaju ładunków.

Jakie są korzyści z wdrożenia magazynu jako elementu procesu transportowego:

  1. Zawieszone należności celne.

Nie musimy z czasem przyjazdu ładunku opłacać należności celnych. Możemy swobodnie obracać tymi środkami do czasu potrzeby dopuszczenia go do obrotu. W przypadku dalszego eksportu, płatność należności jest zwolniona i przeniesiona na odbiorcę.

  1. Kolejny przewoźnik.

Mając możliwość przeładunku kontrahenci mogą dokonać przeładunku na inny środek transportu. Opcja ta ma swoje uzasadnienie ekonomiczne w kilku przypadkach:

  • przewoźnik, który odbierze ładunek nie musi mieć zezwoleń na kraje WNP. Przeładowuje go i oddaje przewoźnikowi, który ma zezwolenia. Ładując towar z Polski pozbywamy się konieczności posiadania pozwoleń na kraje trzecie a bliska odległość od granicy pozwala dodatkowo zaoszczędzić na transporcie i każda ze stron jest usatysfakcjonowana,
  • zaplanowanie przeładunku w czasie zakończenia pracy kierowcy na inny (wypauzowany) środek transportu zapewnia ciągłość dostaw.
  • możliwość dokonania odprawy celnej w eksporcie – mając miejsce uznane i magazyn czasowego składowania, można dokonać odprawy celnej na miejscu. Bez konieczności wyjazdu i oczekiwania w kolejce do Izby Celnej. Niewątpliwie przyśpiesza i usprawnia to cały proces. Dokumenty są zawczasu uzgodnione, a czas oczekiwania przewoźnika sprowadza się do minimum.
  1. Magazyn czasowego składowania – towar nieunijny.

Poza Unijni sprzedawcy mogą wstrzymać dostawę do odbiorcy finalnego nie ponosząc kosztów cła i podatku. Dzieje się tak często kiedy wymagana jest płatność za towar przed dostawą. Importer wie, że ładunek jest już na terenie Unii (może go sprawdzić) a eksporter czeka na uregulowanie należności.

Status towaru poza unijnego może towar uzyskać będąc na magazynie w eksporcie. Eksporter ma spełnione wszystkie warunki do odliczenia podatku a importer wie, że towar jest jego, kwestia tylko transportu poza Unię.

Planowanie transportu w oparciu o powyższe możliwości nabiera innego wymiaru. Solidne policzenie kosztów, jak również korzyści wynikających z zaoszczędzenia czasu i własnego zaangażowania, powinno dać Państwu odpowiedź czy warto korzystać z usługi magazynowania.

Sposób mojego działania to efekt wieloletniego doświadczenia i skrupulatnych obserwacji procesów zachodzących na rynku. Z miejsca, w którym znajduję się dziś widzę całą drogę, którą tu doszedłem i z czystym sumieniem mogę zaproponować odpowiedzialną współpracę. Stoi za mną nie tylko doświadczenie, ale również chęć doskonalenia się i oferowania ambitnych projektów, które moim Partnerom rozwiążą ich problemy a mi przyniosą zawodową satysfakcję.

Maciej Przeździecki