Win-Win w Logistyce Kontraktowej

Strona główna / Aktualności / Win-Win w Logistyce Kontraktowej

Strategia win-win, czyli wygrana – wygrana pomaga osiągnąć obopólne korzyści dwóm stronom pewnego procesu i być użyteczna w różnych sferach życia.

Win-Win to strategia, która bierze pod uwagę interesy wszystkich stron wchodzących w określone relacje i znajduje rozwiązanie, w którym wszyscy odnoszą korzyści. Dzięki takiemu myśleniu nawet potencjalni konkurenci mogą zostać partnerami.

Podstawą filozofii win-win jest mentalność dostatku. Oznacza ona, że zasobów wystarczy dla wszystkich, zarówno TY jak i JA możemy zyskać. Taki sposób myślenia wywodzi się z poczucia własnej wartości i bezpieczeństwa.

Ewaluacja modeli zarządzania i ekonomii na przełomie ostatnich lat wywarły duży wpływ na poprawę życia gospodarstwa domowego. Logistyka Kontraktowa jako narzędzie outsourcingu bardzo mocno wpisuje się w schematy prawideł nimi rządzących.

Stereotypy „Mam zakład produkcyjny; firmę handlową; transportową…. więc muszę mieć transport, logistykę magazynową.,.” odchodzą do lamusa.

Dobrze zorganizowana (uszyta na miarę) Logistyka Kontraktowa zdejmuje z naszych barków szereg działań / odpowiedzialności a w to miejsce zaoszczędza nam czas na zajęcie core business jaki się chce prowadzić.

W takim zestawieniu możemy powiedzieć, że mamy tu do czynienia z kosztem utraconej korzyści. Oznacza to, że koncentrując nasze zasoby na jednej rzeczy, nie jesteśmy w stanie użyć tych samych zasobów (np. Czasu) na osiągniecie czegoś innego.

Reasumując.
Mając dobrze zorganizowaną Logistykę Kontraktową nie tracimy czasu na wiele rzeczy niezwiązanych bezpośrednio z naszym core. Ten czas poświęcamy na umocnieniu się na rynku i jego rozwojem. Śmiało wówczas możemy powiedzieć, że jesteśmy „wygrani”.
Firma, która dobrze zorganizuje nam Logistykę Kontraktową jest „wygraną”.
Win-Win.. 😊